Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, zyrtarisht i dorëzon detyrën UD Kryetarit të kësaj gjykate

Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, zyrtarisht i dorëzon detyrën UD Kryetarit të kësaj gjykate

Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, z.Kreshnik Radoniqi, tani i emëruar gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit të Kosovës, sot, zyrtarisht i dorëzoj detyrën ushtruesit të detyrës së Kryetarit, gjyqtarit Sami Sharaxhiu. Gjyqtari Sami Sharaxhiu, do të ushtroj detyrën e Kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri…

Kryetari i Gjykatës Themelore në Pejë, z.Kreshnik Radoniqi, tani i emëruar gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit të Kosovës, sot, zyrtarisht i dorëzoj detyrën ushtruesit të detyrës së Kryetarit, gjyqtarit Sami Sharaxhiu.

Gjyqtari Sami Sharaxhiu, do të ushtroj detyrën e Kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë deri në zgjedhjen e Kryetarit të ri të kësaj gjykate.