Caktohet masa e arrestit shtëpiak për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar

Caktohet masa e arrestit shtëpiak për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar

15 qershor 2020 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka caktuar masën e arrestit shtëpiak ndaj të pandehurve F.K, A.K, T.K, dhe L.R për shkak të dyshimit të bazuar se :

Me këto veprime të pandehurit  F.K, A.K, T.K, dhe L.R dyshohet se kanë kryer veprën penale sulm ndaj personit zyrtar, për çka me qëllim të sigurimi të prezencës së tyre në procedurë të mëtejme iu është caktuar masa e arrestit shtëpiak në kohëzgjatje prej një (1) muaji.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.