Mbahet seanca e parë gjyqësore online në Gjykatën Themelore Pejë

Mbahet seanca e parë gjyqësore online në Gjykatën Themelore Pejë

Seanca online në Gjykatën Themelore në Pejë u mbajt nga gjyqtari Ilir Berisha, në një lëndë civile – kontestimore me bazë juridike kompensim dëmi. Kjo u seancë u mbajt me mbështetjen e programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP). #USAIDKosovo #JusticeSystemStrengthening 

Seanca online në Gjykatën Themelore në Pejë u mbajt nga gjyqtari Ilir Berisha, në një lëndë civile – kontestimore me bazë juridike kompensim dëmi.

Kjo u seancë u mbajt me mbështetjen e programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP).

#USAIDKosovo #JusticeSystemStrengthening