Kryetari i Komisionit për Politikë Ndëshkimore z. Enver Peci së bashku me prokurorin John Hanley – këshilltar ligjor rezident në Ambasadën Amerikane, gjatë ditës së mërkurë kanë mbajtur një takim me gjyqtarë të Gjykatës Themelore në Pejë dhe prokurorë të Prokurorisë Themelore në Pejë

Kryetari i Komisionit për Politikë Ndëshkimore z. Enver Peci së bashku me prokurorin John Hanley – këshilltar ligjor rezident në Ambasadën Amerikane, gjatë ditës së mërkurë kanë mbajtur një takim me gjyqtarë të Gjykatës Themelore në Pejë dhe prokurorë të Prokurorisë Themelore në Pejë

Temë diskutimi në këtë takim ishte Revidimi i Udhëzuesit të Përgjithshëm për Politikë Ndëshkimore.

Komisioni potencoi nevojën që krahas revidimit të bëhet planifikimi i konsultimeve me gjyqtarë nëpër regjione, në mënyrë që këto tryeza të shërbejnë për mbledhjen e imputeve dhe për adresimin e shqetësimeve praktike. Revidimi i Udhëzuesit dhe puna e Komisioni Konsultativ për Politikë Ndëshkimore edhe këtë vit po mbështetet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë.