Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
2019:139522 23.09.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Merita Baloku
P 2020:064930 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 23.09.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
P 2021:167618 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 23.09.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
2021:175116 23.09.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Ilir Berisha
2019:142468 23.09.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
2019:235659 23.09.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Ganimete Puka
2019:294662 23.09.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Merita Baloku
2020:127442 23.09.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
PKR 2019:217127 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 23.09.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Sami Sharaxhiu
2019:149124 23.09.2021
13:00
Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
2019:108639 23.09.2021
13:00
Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
2020:155614 23.09.2021
13:30
Zyra e gjykatësit Merita Baloku
2019:122827 23.09.2021
14:30
Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka