Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
P 2019:074771 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Violeta Husaj Rugova
C 2020:172554 Civile Kontestimore 06.02.2023
09:15
Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
PKR 2022:090511 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 06.02.2023
09:30
Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Nushe Kuka Mekaj
P 2022:277221 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
P 2022:277204 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Musë Povataj
C 2022:126077 Civile Kontestimore 06.02.2023
10:00
Zyra e gjykatësit
PKR 2020:041550 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 06.02.2023
10:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Sami Sharaxhiu
P 2023:001972 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
P 2018:042054 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Violeta Husaj Rugova
P 2023:001983 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
10:30
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
P 2019:094704 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
10:30
Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Violeta Husaj Rugova
P 2023:002018 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
11:00
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
P 2019:139831 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
11:30
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
C 2019:128549 Civile Kontestimore 06.02.2023
13:30
Zyra e gjykatësit
P 2023:002005 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
13:30
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
P 2018:027823 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
13:30
Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Violeta Husaj Rugova
2022:090640 06.02.2023
13:30
Zyra e gjykatësit
P 2023:001996 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
14:00
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
P 2022:223696 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 06.02.2023
14:30
Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
PKR 2021:170013 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 06.02.2023
14:30
Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Nushe Kuka Mekaj