Caktim paraburgimi ndaj te pandehurve B.P., V. P. dhe Gj.P. për veprën penale vrasje e rëndë

Caktim paraburgimi ndaj te pandehurve B.P., V. P. dhe Gj.P. për veprën penale vrasje e rëndë