Osnovni Sud Pec

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2021:060871 Aferdita Mulhaxha
11:00 2020:903285 Migjen Kastrati
15:00 2021:158434 Shaqë Curri
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2019:172408 Bekim Avdimetaj
10:00 2020:182432 Fatmir Dobraj
13:30 Bekim Avdimetaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2024:106652 Pajtesa Boshnjaku
09:30 2024:066657 Shemsedin Haxhiaj
10:00 2022:045810 Shemsedin Haxhiaj
10:00 2024:111170 Pajtesa Boshnjaku
11:00 2024:072357 Pajtesa Boshnjaku
14:30 2019:143595 Shemsedin Haxhiaj

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Pec i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti