Osnovni Sud Pec

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:206981 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
09:00 2021:201997 Zyra e gjykatësit Musë Povataj
09:15 2019:100996 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka
09:30 2019:209528 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
09:30 2021:132915 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
09:30 2019:097034 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
09:30 2018:009908 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Nushe Kuka Mekaj
09:30 2018:007991 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Nushe Kuka Mekaj
10:00 2021:024496 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:00 2019:148614 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Fatmir Baloku
10:30 2021:047590 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:30 2021:019486 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
10:45 2020:159699 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Veton Ademaj
11:00 2021:061610 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
11:00 2021:021687 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
11:00 2019:087633 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
11:15 2020:096321 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
13:00 2019:295999 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
13:00 2020:001244 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Ganimete Puka
13:00 2020:001244 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
13:15 2019:114836 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
13:30 2019:125414 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
13:30 2019:088259 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
14:00 2019:272166 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
14:30 2019:116797 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:163090 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
13:00 2019:296949 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
14:00 2019:243268 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2019:147443 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Migjen Kastrati
11:00 2019:123966 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
13:00 2021:023556 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
13:30 2019:131209 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2019:213368 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
11:00 2019:222492 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
13:30 2019:212426 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pec
Presude od Osnovni Sud Pec i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online