Osnovni Sud Pec

Sudske Raprave

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 P.nr.1105/2017 Zyra 32/A Shaqë Curri Zakazano
09:30 C.nr.1370/17 37 Ganimet Puka Zakazano
09:30 P.nr 153/18 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
10:00 P.nr 1075/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
10:15 P.nr 1087/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
10:30 C.nr.396/19 37 Ganimet Puka Zakazano
10:30 P.nr 1083/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
10:45 P.nr 828/18 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
11:00 P.nr 271/18 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
11:15 P.nr 163/18 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
11:30 C.nr.301/16 37 Ganimet Puka Zakazano
13:00 C.nr.876/17 37 Ganimet Puka Zakazano
13:15 P.nr.249/2018 Zyra 32/A Shaqë Curri Zakazano
13:30 P.nr 340/15 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
14:00 P.n 179/18 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Zakazano
14:00 430/18 zyra nr.32 Sejdi Blakaj Zakazano
15:00 P.nr. 127/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Zakazano

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:20 P.nr.41/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
09:20 P.nr.43/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
09:40 P.nr.46/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
10:00 P.nr.50/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
10:20 P.nr.52/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
10:40 P.nr.57/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
11:20 P.nr.39/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
11:25 P.nr.37/20 2 Arben Mustafaj Zakazano
11:40 P.nr.59/20 2 Arben Mustafaj Zakazano

NO Sessions!

PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Pec
Presude od Osnovni Sud Pec i ogranaka
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online