Osnovni Sud Pec

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2018:034429 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje
09:30 2021:258232 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Shaqë Curri
09:30 2020:049144 Zyra e gjykatësit
09:30 2023:037664 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:00 2022:031359 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2019:214984 Zyra e gjykatësit Bekim Avdimetaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:30 2023:015821 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
10:00 2020:022972 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
11:00 2019:148730 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
13:30 2019:269614 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Pec i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti