Osnovni Sud Pec

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:004257 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
09:00 2019:081437 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Shaqë Curri
09:30 2019:124479 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
10:00 2020:000609 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:00 2021:002440 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
10:00 2019:093827 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
10:00 2019:140557 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
10:00 2019:099669 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka
11:00 2019:100224 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka
11:00 2019:287702 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
11:00 2019:125060 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
11:00 2020:097477 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
11:00 2019:257703 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
13:00 2019:099189 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka
13:00 2019:094863 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:00 2020:097524 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
13:00 2019:093465 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:15 2020:163929 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:30 2019:262011 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
13:30 2020:051937 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
13:30 2019:107298 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
14:00 2020:134821 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
14:15 2020:141632 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
14:30 2019:117261 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
15:00 2020:147833 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Shaqë Curri
15:00 2020:176330 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka

NO Sessions!

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:112337 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
09:20 2020:172961 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
09:40 2020:182336 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:00 2020:162754 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:20 2020:057794 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:40 2020:158426 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
11:00 2020:000228 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
11:00 2018:041778 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
11:20 2020:159549 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
11:30 2019:269853 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
11:40 2020:175581 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
13:00 2020:162801 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
13:30 2019:199879 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:30 2019:297348 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Pec
Presude od Osnovni Sud Pec i ogranaka
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online