Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
2019:114687 22.06.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Merita Baloku
2019:120934 22.06.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Ilir Berisha
PKR 2021:004077 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 22.06.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Violeta Husaj Rugova
P 2019:112961 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 22.06.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Ahmet Rexhaj
2019:131570 22.06.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Ilir Berisha
2019:085253 22.06.2021
14:00
Zyra e gjykatësit Merita Baloku