Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:117729 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
10:00 2019:261350 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
10:30 2020:166900 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
11:00 2020:090021 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
11:30 2019:081394 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:15 2020:160837 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:30 2020:166167 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:30 2018:010588 Zyra e gjykatësit Ahmet Rexhaj
14:00 2020:173112 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
14:30 2020:173120 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
15:00 2020:144741 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
15:30 2020:011691 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online