Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:114687 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
09:00 2019:120934 Zyra e gjykatësit Ilir Berisha
10:00 2021:004077 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Violeta Husaj Rugova
10:00 2019:112961 Zyra e gjykatësit Ahmet Rexhaj
10:00 2019:131570 Zyra e gjykatësit Ilir Berisha
14:00 2019:085253 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:017505 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
09:30 2021:028291 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
10:00 2021:081202 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:128150 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
10:00 2020:099793 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
11:00 2019:132100 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
13:30 2019:129713 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online