Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:206981 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
09:00 2021:201997 Zyra e gjykatësit Musë Povataj
09:15 2019:100996 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka
09:30 2019:209528 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
09:30 2021:132915 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
09:30 2019:097034 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
09:30 2018:009908 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Nushe Kuka Mekaj
09:30 2018:007991 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Nushe Kuka Mekaj
10:00 2021:024496 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:00 2019:148614 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Fatmir Baloku
10:30 2021:047590 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:30 2021:019486 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
10:45 2020:159699 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Veton Ademaj
11:00 2021:061610 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
11:00 2021:021687 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
11:00 2019:087633 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
11:15 2020:096321 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
13:00 2019:295999 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
13:00 2020:001244 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Ganimete Puka
13:00 2020:001244 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
13:15 2019:114836 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
13:30 2019:125414 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
13:30 2019:088259 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
14:00 2019:272166 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
14:30 2019:116797 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:163090 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
13:00 2019:296949 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
14:00 2019:243268 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:147443 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Migjen Kastrati
11:00 2019:123966 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
13:00 2021:023556 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
13:30 2019:131209 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:213368 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
11:00 2019:222492 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
13:30 2019:212426 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online