Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 C.nr.177/20 37 Ganimet Puka Caktuar
09:00 P.nr.561/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
10:00 C.nr.136/17 37 Ganimet Puka Caktuar
10:00 884/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
10:00 P.nr.1093/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
10:00 PKR.nr. 76/19 Do te percaktohet Violeta Husaj Rugova Caktuar
10:30 906/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
10:45 876/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
11:00 P.nr.366/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
11:00 C.nr.695/17 37 Ganimet Puka Caktuar
11:00 529/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
11:00 322/18 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
13:00 C.nr.1465/18 37 Ganimet Puka Caktuar
13:15 P.nr.21/2017 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
13:30 PKR.nr. 13/20 Do te percaktohet Violeta Husaj Rugova Caktuar
13:30 824/19 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
14:00 C.nr.473/18 37 Ganimet Puka Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 P.nr.4/20 Salla Nr. II Jashar Gashi Caktuar
10:00 P.nr.85/19 Salla Nr. II Jashar Gashi Caktuar
11:00 P.nr.255/19 Salla Nr. II Jashar Gashi Caktuar
11:30 P.nr.259/19 Salla Nr. II Jashar Gashi Caktuar
13:00 P.nr.106/19 Salla Nr. II Jashar Gashi Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 P.48/2020 2 Gani Rugova Caktuar
09:15 P.49/2020 2 Gani Rugova Caktuar
09:30 P.51/2020 2 Gani Rugova Caktuar
10:00 P.53/2020 2 Gani Rugova Caktuar
10:30 P.58/2020 2 Gani Rugova Caktuar
11:00 P.56/2020 2 Gani Rugova Caktuar
11:30 P.19/2020 2 Gani Rugova Caktuar
13:00 P.76/2019 2 Gani Rugova Caktuar

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online