Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:139522 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
09:00 2020:064930 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
09:00 2021:167618 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
09:00 2021:175116 Zyra e gjykatësit Ilir Berisha
10:00 2019:142468 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
10:00 2019:235659 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Ganimete Puka
10:00 2019:294662 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
10:00 2020:127442 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:00 2019:217127 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Sami Sharaxhiu
13:00 2019:149124 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:00 2019:108639 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
13:30 2020:155614 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
14:30 2019:122827 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:019283 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:119546 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
09:20 2021:133227 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
09:30 2020:003465 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
09:40 2020:150213 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:00 2020:042625 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
10:00 2020:173363 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:20 2021:043434 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:40 2020:083970 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
11:00 2019:210603 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
11:30 2019:290633 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
13:00 2020:065278 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
13:30 2020:069485 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
14:00 2021:174915 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:025512 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Prenk Palushi
10:00 2021:114870 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:30 2019:296391 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kline Prenk Palushi
10:30 2021:086189 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
11:00 2019:209556 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
11:00 2020:187985 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
13:00 2019:224041 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Prenk Palushi
13:30 2021:104381 Zyra e gjykatësit Jashar Gashi
13:30 2020:189253 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online