Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:079076 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
09:00 2020:072959 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
09:30 2020:096604 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
09:30 2019:100475 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
09:30 2020:110753 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
09:30 2020:163440 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Nushe Kuka Mekaj
09:30 2019:114898 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
09:30 2020:018792 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:00 2020:084913 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
10:30 2020:059366 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
11:00 2020:094945 Zyra e gjykatësit Ganimete Puka Mbajtur
11:00 2020:098643 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
11:00 2020:059751 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:00 2019:175749 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
13:00 2020:086490 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
13:00 2020:079238 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
13:15 2020:063768 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:30 2019:106264 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
13:30 2019:167931 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
13:30 2021:004077 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Violeta Husaj Rugova
14:30 2019:219673 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:069356 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
09:15 2021:077346 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
09:45 2021:075406 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
11:00 2020:083312 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
11:45 2020:087132 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
12:00 2021:037935 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
13:00 2021:048406 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
13:30 2019:281539 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:163682 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
09:00 2019:148264 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Migjen Kastrati
09:00 2019:148264 Zyra e gjykatësit Migjen Kastrati
10:00 2019:162021 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
10:00 2019:294419 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
10:00 2019:123319 Zyra e gjykatësit Migjen Kastrati
11:00 2020:016679 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
13:00 2018:064841 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog Arben Mustafaj
13:30 2019:132731 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
13:30 2020:066215 Zyra e gjykatësit Migjen Kastrati
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:212754 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Prenk Palushi
10:00 2019:214376 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
10:00 2020:086798 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:30 2019:204729 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kline Prenk Palushi
11:00 2019:205522 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
11:00 2020:061747 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
13:00 2019:183187 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Prenk Palushi
13:30 2021:066923 Zyra e gjykatësit Jashar Gashi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online