Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:006194 Nushe Kuka Mekaj
09:00 2022:088225 Shaqë Curri
09:00 2023:080435 Leon Përlaska
09:00 2018:042473 Leon Përlaska
09:30 2021:165537 Ilda Cucovic Sahatçiu
09:45 2021:243363 Ilda Cucovic Sahatçiu
10:00 2022:093810 Aferdita Mulhaxha
10:30 2023:170029 Hidajet Dervishi Mbajtur
10:45 2022:099681 Aferdita Mulhaxha
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2023:061975 Ajshe Balaj
09:30 2020:187865 Armend Lokaj
10:00 Ajshe Balaj
10:15 2023:160248 Ajshe Balaj
11:00 2023:196287 Ajshe Balaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:137951 Pajtesa Boshnjaku
10:00 2021:260745 Shemsedin Haxhiaj Shtyer

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale