Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:034429 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje
09:30 2021:258232 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Shaqë Curri
09:30 2020:049144 Zyra e gjykatësit
09:30 2023:037664 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:00 2022:031359 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:214984 Zyra e gjykatësit Bekim Avdimetaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2023:015821 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
10:00 2020:022972 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
11:00 2019:148730 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale