Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:091982 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
09:30 2021:221766 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
09:30 2020:001870 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Nushe Kuka Mekaj
10:00 2021:221259 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:00 2019:127347 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:00 2022:089489 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
10:15 2019:130410 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:30 2022:089548 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
10:45 2019:138028 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
11:00 2021:221259 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
11:00 2021:245089 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
11:00 2019:130677 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:00 2019:149388 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:30 2021:221603 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
14:00 2021:245121 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
14:30 2021:221800 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
15:15 2021:222364 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:15 2020:902480 Zyra e gjykatësit

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj