Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
06:50 C.nr.374/19 37 Ganimet Puka Caktuar
09:00 P.nr.836/19 43 Murat Hulaj Caktuar
09:00 P.nr.836/19 43 Murat Hulaj Caktuar
09:00 C.nr. 1599/19 42 Merita Baloku Caktuar
09:00 P.nr.835/2018 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
09:30 P.nr.1138/19 43 Murat Hulaj Caktuar
10:00 PKR.nr. 171/20 zyra nr. 35 Violeta Husaj Rugova Caktuar
10:00 P.nr.134/17 1 Florije Zatriqi Caktuar
10:00 C.nr. 1700/19 42 Merita Baloku Caktuar
10:00 42/20 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
10:00 P.nr.786/19 43 Murat Hulaj Caktuar
10:00 P.nr.134/17 1 Florije Zatriqi Caktuar
10:00 P.nr.376/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
10:15 82/20 zyra nr.30 Ahmet Rexhaj Caktuar
10:30 PKR.nr. 173/20 Do te percaktohet Violeta Husaj Rugova Caktuar
10:30 P.nr.570/2020 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
11:00 P.nr.564/20 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
11:00 C.nr. 109/18 42 Merita Baloku Caktuar
11:00 PKR.nr. 174/20 zyra nr. 35 Violeta Husaj Rugova Caktuar
11:30 P. nr.995/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
11:30 PKR.nr. 177/20 zyra nr. 35 Violeta Husaj Rugova Caktuar
13:00 P.nr.246/20 43 Murat Hulaj Caktuar
13:00 C.nr. 529/17 42 Merita Baloku Caktuar
13:15 P.nr.79/2019 Zyra 32/A Shaqë Curri Caktuar
13:30 C.nr. 1233/17 42 Merita Baloku Caktuar
14:00 P.nr.452/20 43 Murat Hulaj Caktuar
14:30 P.nr.126/20 43 Murat Hulaj Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 CPP nr.149/2019 Salla nr.1 Prenk Palushi Caktuar
10:00 C.nr.68/15 1 Jashar Gashi Caktuar
11:00 P.nr.23/2020 Salla nr.1 Prenk Palushi Caktuar
11:00 C.nr.276/12 1 Jashar Gashi Caktuar
13:00 P.nr.276/2019 Salla nr.1 Prenk Palushi Caktuar
14:00 P.nr.35/2020 Salla nr.1 Prenk Palushi Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:10 P.nr.6/20 2 Arben Mustafaj Caktuar
09:30 P.nr.330/19 2 Arben Mustafaj Caktuar
10:00 C.nr.229/19 26 Migjen Kastrati Caktuar
10:30 P.nr.238/20 2 Arben Mustafaj Caktuar
11:00 C.nr.192/19 26 Migjen Kastrati Caktuar
11:15 P.nr.240/20 2 Arben Mustafaj Caktuar
13:00 C.nr.329/19 Zyra nr.27 Shemsedin Haxhiaj Caktuar
13:00 C.nr.224/19 Salla nr.1 Shemsedin Haxhiaj Caktuar
13:00 P.nr.211/18 2 Arben Mustafaj Caktuar
14:30 C.nr.228/19 Salla nr.1 Shemsedin Haxhiaj Caktuar

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online