Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:060871 Aferdita Mulhaxha
11:00 2020:903285 Migjen Kastrati
15:00 2021:158434 Shaqë Curri
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:172408 Bekim Avdimetaj
10:00 2020:182432 Fatmir Dobraj
13:30 Bekim Avdimetaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2024:106652 Pajtesa Boshnjaku
09:30 2024:066657 Shemsedin Haxhiaj
10:00 2022:045810 Shemsedin Haxhiaj
10:00 2024:111170 Pajtesa Boshnjaku
11:00 2024:072357 Pajtesa Boshnjaku
14:30 2019:143595 Shemsedin Haxhiaj

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale