Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:45 2021:235662 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
09:00 2019:145150 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
09:15 2021:234627 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
09:45 2021:249146 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
10:00 2020:020019 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Violeta Husaj Rugova
10:00 2020:070094 Zyra e gjykatësit Fatmir Baloku
10:15 2021:245164 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
11:00 2021:170676 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
11:00 2021:244878 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
13:00 2021:188603 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:00 2021:246440 Salla e gjykimeve nr. 2 -Peje Ganimete Puka
13:15 2019:144342 Salla e gjykimeve nr. 1 -Peje Besnik Shala
14:00 2021:252158 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:050760 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
13:00 2021:161577 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:210702 Zyra e gjykatësit Shemsedin Haxhiaj
13:30 2019:152369 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Migjen Kastrati
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:120893 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Sabrije Rraci
09:30 2019:093884 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kline Sabrije Rraci
10:00 2019:181936 Salla e gjykimeve nr. 1 -Kline Jashar Gashi
10:00 2020:067095 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kline Sabrije Rraci

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online