Gjykata Themelore Pejë

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:281307 Zyra e gjykatësit Musë Povataj
09:00 2020:122279 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
09:00 2021:243724 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
09:00 2021:172863 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
09:15 2021:155828 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
09:30 2021:085473 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
09:30 2021:269400 Zyra e gjykatësit Musë Povataj
09:45 2019:140549 Zyra e gjykatësit Veton Ademaj
10:00 2019:139427 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
10:00 2019:151916 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
10:00 2019:141378 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
10:00 2021:076545 Salla e gjykimeve nr.4 - Peja Violeta Husaj Rugova
10:00 2019:094020 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
10:00 2021:152200 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
10:30 2021:197904 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
10:30 2021:117246 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
10:45 2021:199268 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
11:00 2021:238771 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
11:00 2021:158802 Zyra e gjykatësit Hidajet Dervishi
11:15 2021:234097 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
11:30 2021:232170 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
11:45 2021:225612 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
13:00 2021:039150 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
13:00 2019:207751 Zyra e gjykatësit Aferdita Mulhaxha
13:00 2021:013322 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
13:15 2021:270943 Zyra e gjykatësit Besnik Shala
13:15 2019:296013 Zyra e gjykatësit Shaqë Curri
13:30 2021:075699 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
13:30 2019:108174 Zyra e gjykatësit Merita Baloku
13:45 2020:171976 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
14:00 2021:034599 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
14:15 2021:036861 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
14:30 2021:075699 Zyra e gjykatësit Menduh Mulhaxha
14:30 2021:040268 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
15:00 2021:018401 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
15:15 2020:178365 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
15:30 2021:005166 Zyra e gjykatësit Murat Hulaj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2019:296949 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
11:00 2019:243268 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
11:30 2019:163090 Salla e gjykimeve nr. 1 -Decan Sulltan Dobraj
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2021:005535 Salla e gjykimeve nr. 1 -Istog Shemsedin Haxhiaj
10:00 2021:201106 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog
11:00 2021:027754 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog
13:15 2021:147495 Salla e gjykimeve nr. 2 -Istog
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:067471 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kline
09:30 2022:086861 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
09:45 2022:087267 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
10:00 2022:089404 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
10:00 2018:038697 Salla e gjykimeve nr. 2 -Kline
10:15 2022:089463 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
10:30 2022:089534 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
10:45 2022:088421 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
11:00 2022:081881 Zyra e gjykatësit Feti Gashi
11:15 2022:089247 Zyra e gjykatësit Feti Gashi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Pejë
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Pejë dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online