Emërohen gjashtë gjyqtar të rinj për Gjykatën Themelore të Pejës

Emërohen gjashtë gjyqtar të rinj për Gjykatën Themelore të Pejës