Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurin G.E.

Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurin G.E.