⚖️ Në periudhën janar-dhjetor 2023, Gjykata Themelore Pejë ka zgjidhur në total 2497 lëndë përmes procedurës së ndërmjetësimit

⚖️ Në periudhën janar-dhjetor 2023, Gjykata Themelore Pejë ka zgjidhur në total 2497 lëndë përmes procedurës së ndërmjetësimit

Prej tyre 2218 lëndë civile dhe 279 lëndë penale. Gjykata Themelore Pejë do të vazhdoj të promovoj ndërmjetësimin si një mjet efikas për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.#gjykatathemelorepejë

📊

Prej tyre 2218 lëndë civile dhe 279 lëndë penale.

🤝

Gjykata Themelore Pejë do të vazhdoj të promovoj ndërmjetësimin si një mjet efikas për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.#gjykatathemelorepejë