Gjykaten Themelore në Pejë e vizituan një grup nxënësish nga shkolla e mesme “Ali Hadri” -Pejë

Gjykaten Themelore në Pejë e vizituan një grup nxënësish nga shkolla e mesme “Ali Hadri” -Pejë