S.M. dënohet me 3 vite burgim me kusht për 2 vite

S.M. dënohet me 3 vite burgim me kusht për 2 vite