Gjykata Themelore e Pejës shpall aktgjykim dënues

Gjykata Themelore e Pejës shpall aktgjykim dënues