Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurin N.P.

Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurin N.P.