Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurit S.L. dhe D.L.

Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurit S.L. dhe D.L.