Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurin K.H.

Gjykata Themelore Pejë shpall aktgjykimin për të pandehurin K.H.