Gjyqtari i Departamentit tē Përgjithshëm – Divizioni Civil z. Fatmir Baloku, është avancuar në pozitën e gjyqtarit në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Gjyqtari i Departamentit tē Përgjithshëm – Divizioni Civil z. Fatmir Baloku, është avancuar në pozitën e gjyqtarit në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

Gjyqtari Fatmir Baloku, punoj në Departamentin e Përgjithshëm Civil të kësaj gjykate për tetëmbëdhjetë (18) vite me përkushtim dhe profesionalizëm të lartë, me këtë rast Kryetari i Gjykatës z. Armend Berisha, e falënderoj gjyqtarin Baloku për kontributin e dhënë gjatë këtyre viteve në këtë gjykatë, duke i uruar suksese në rrugëtimin e ri profesional si gjyqtar i Gjykatës së Apelit të Kosovës.